Værktøjer til forbedret præsentationsteknik og powerpoint-design

Det handler ikke altid kun om, hvordan en opgave løses, men også om hvordan man præsenterer sine resultater.

En central del af case competitions som koncept er, at eleverne skal være i stand til at formidle deres løsning på en måde så den virker klar og overbevisende.

Vi vil give eleverne en forståelse af hvordan en hensigtsmæssig præsentation struktureres og give dem konkrete værktøjer til at træne deres evner som formidlere. Mere konkret vil vi komme ind gestik, tonering, kropssprog og gruppekomposition.

Vi har erfaret at få enkle redskaber kan understøtte en oplægsholder i at være langt mere overbevisende og tydelig når vedkommende præsenterer.

Mange har en idé om, at man enten er god eller dårlig til at tale foran en større gruppe mennesker. Vi mener ikke, at der alene er tale om en medfødt evne, men derimod en egenskab, der kan trænes. Ved at øve og give forskellige redskaber, vil selv de elever, som indledningsvist har et anstrengt forhold til det at præsentere, blive hjulpet på vej mod et mere afslappet og naturligt forhold hertil.  

Én ting er, hvordan man præsenterer resultaterne af ens hårde arbejde, noget andet er, hvordan man bruger de redskaber, man har til rådighed. Der vil også lægges fokus på, hvordan eleverne kan bruge powerpoint til at understøtte deres præsentation, stille skarpt på hovedpointerne gennem nogle enkelte overskrifter og støtte deres konklusioner gennem brug af figurer og tabeller.

Vi mener, at eleverne kan anvende de redskaber, som vi introducerer dem for, til både præsentation og slide-design fremadrettet i såvel samfundsfagsundervisningen som de øvrige fag.