Cases

 

I Samfundsfagets Case Challenge prioriterer vi fleksibilitet, og vi vil altid være åbne for at skræddersy arrangementer, så de står mål med elevernes behov og niveau, samt lærernes ønsker. Vi tilbyder cases inden for forskellige faglige områder og kan desuden variere, hvor udfordrende metoder eleverne får mulighed for at træne.

Vores cases vil altid tage udgangspunkt i kernestof og stemme overens med de faglige mål, så de efterfølgende kan refereres til i undervisningen. Begge cases træner samfundsfaglige metodiske redskaber og belyser faktiske forhold om forskellige emner – viden eleverne også kan trække på i deres videres undervisningsforløb. De enkelte cases kan skræddersyes, og det er således muligt at fremhæve bestemte aspekter, hvis noget efterspørges i særlig grad. Dette kunne eksempelvis være et ønske om gøre ekstra meget ud af kvantitativ metode, eller et ønske om at stille skarpt på miljømæssige spørgsmål.

Vi tilbyder to cases:

 

Case 1: Integration og beskæftigelse

Case 1 omhandler beskæftigelse i forbindelse med integration og berører såvel sociologiske og politiske som økonomiske spørgsmål. De studerende skal som “embedsmænd i Udlændinge- og Integrationsministeriet” analysere udfordringer på området og præsentere policy-løsninger, der forbedrer beskæftigelsen blandt indvandrere- og flygtninge. Casen træner både eleverne i samfundsfaglig kvantitativ og kvalitativ metode, og giver desuden et aktuelt indblik i Danmarks udlændinge- og integrationspolitik i et europæisk perspektiv.

 

Case 2: Folketingsvalget 2019

Case 2 har temaet Folketingsvalget 2019 og eleverne “ansættes” som embedsmænd i Socialdemokratiets partiledelse. De skal analysere det politiske landskab, både hvad angår andre partiers politiske linjer og befolkningens holdninger til centrale politiske spørgsmål. Eleverne skal udarbejde og præsentere en politisk strategi der kan sikre, at Socialdemokratiet taler om emner, og foreslår politikker, der giver dem det bedst mulige resultat ved Folketingsvalget. Casen er særdeles politisk og træner forståelse af politiske og elektorale dynamikker. Casen giver desuden et godt indblik i de danske partiers linjer og den danske befolknings holdninger.