Øgede karrierekompetencer gennem praktisk erfaring

Som gymnasieelev kan det være svært helt at vide, hvad en universitetsuddannelse indebærer. En elev har muligvis været på uddannelsesmesse og måske også hørt en tidligere elev fortælle om sine erfaringer, men for nogle kan universitetet stadig godt fremstå som en ukendt størrelse. Gennem en kombination af spændende oplæg og selvstændigt projektarbejde håber vi på at kaste lys på universitetsverdenen, så eleverne er bedre klædt på, når de med studenterhuen på hovedet skal vælge deres videre vej i livet.

Igennem heldagsarrangementet vil eleverne både få indblik i, hvad det helt generelt vil sige at være universitetsstuderende og samtidig lære, hvordan man som samfundsfaglig studerende arbejder med virkelighedsnære problemstillinger.

Ethvert program vil begynde med et oplæg fra en af instruktørerne om springet fra gymnasiet til universitet. Her vil instruktøren, der altid selv vil være universitetsstuderende, fortælle om de generelle oplevelser og overraskelser vedkommende har mødt, lige fra læsegrupper over kollegieværelset til forelæsninger. På denne måde ønsker vi at skabe en situation, hvor eleverne vil kunne spejle sig i oplæggeren, og hvor oplægget vil være relevant – også for de elever, som umiddelbart ikke ser sig selv i et samfundsfagligt studium efter gymnasiet.

Herefter vil vi indføre eleverne i den særegne datadrevne analyse af politiske, sociale og økonomiske forhold, som kendetegner et samfundsfagligt studium. Eleverne vil først blive introduceret for forskellige værktøjer, som både vil give dem et indblik i arbejdsgangen for en samfundsfagligt universitetsstuderende, men også tjene som inspiration til deres selvstændige projektarbejde i den efterfølgende case competition. Under konkurrencedelen vil eleverne selv få fingrene i mulden og på denne måde forhåbentligt danne sig et bedre billede af, hvad det rent praktisk vil sige at studere på universitetet.