Innovation, der hviler på et fagligt fundament

“Elevernes innovative kompetencer skal fremmes, således at eleverne med brug af faget lærer at tænke løsningsorienteret i forhold til virkelighedsnære samfundsmæssige problemer.”

Ovenstående citat er fra den seneste læreplan for samfundsfag på A-niveau og understreger vigtigheden af at uddanne elever, som evner at forholde sig selvstændigt, fagligt og løsningsorienteret til virkelig spørgsmål. 

Undervisning kan til tider blive et spørgsmål om at “gætte hvad læreren tænker”, hvilket er uundgåeligt, fordi der er konkrete teorier eller fænomener, der bare skal på plads. Samfundsfagets Case Challenge er en oplagt anledning til at lade de studerende kombinere faglig viden med nysgerrighed og kreativitet i mere frie rammer. I de cases, eleverne præsenteres for, er der ikke kun et svar, men derimod en række gangbare løsninger med hold i virkelig fakta. Casematerialet vil ikke diktere, hvordan eleverne skal imødegå udfordringen, men derimod stille krav til, at eleverne selv foretager valg og fravalg – og argumenterer herfor.

I Samfundsfagets Case Challenge ser vi desuden en synergi mellem innovation og den viden eleverne allerede har tilegnet sig i samfundsfagsundervisningen. Det er vores forhåbning, at casearbejde kan gøre eleverne opmærksomme på, hvor gode løsninger de er i stand til at tilvejebringe, når de anvender deres faglige viden selvstændigt.Vi mener dermed, at SCC, ved at tilbyde anderledes rammer, kan give eleverne et friskt perspektiv på deres samfundsfaglige kompetencer, og derigennem være med til at styrke elevernes motivation til at lære endnu mere.