FAQ

Hvad er en Case Challenge?

En case competition er en konkurrence, hvor studerende i hold dyster om at udarbejde og præsentere den bedst mulige løsning på en given problemstilling.

I Samfundsfagets Case Challenge vil vi udlevere en case bestående af en klart defineret problemstilling og en datapakke med kvalitative og kvantitative elementer. Herefter vil eleverne få tre timer til at udarbejde den bedste

Eleverne vil efter vinderen er kåret gå fra eventet med praktisk erfaring i at gå analytisk til værks med nogle spændende og udfordrende cases, der vil sikre at de kan bruge metoderne i deres fremtidige faglige arbejde.

 

Hvad er en case?

En case er en virkelighedsnær problemstilling. I SCC vil alle cases naturligvis falde inden for samfundsfagets område. En case består hovedsagligt af tre elementer: En situation, en opgave og en datapakke. En situation vil ofte være en beskrivelse af den rolle, eleverne skal påtage sig og hvilken samfundsmæssig kontekst de befinder sig i. En opgave består af en redegørelse for hvilke målsætninger, der ønskes indfriet, eller sagt med andre ord, hvilke udfordringer i samfundet eleverne skal finde en løsning på. En datapakke består af såvel kvalitative som kvantitative data, de studerende kan anvende til at underbygge deres løsninger.

 

Hvorfor en case challenge?

En case challenge udgør en unik mulighed for at elever kan anvende deres samfundsfaglige viden i nye rammer og dermed både blive opmærksomme på hvor meget de ved, hvor meget deres viden kan bruges til og hvor vigtigt det er, at lære endnu mere.

En case challenge er karakteriseret ved et konkurrenceelement, hvilket naturligvis adskiller sig markant fra den normale undervisning. Vi mener konkurrenceelementet er hensigtsmæssigt, fordi det markerer at SCC er ekstraordinært og fordi det derigennem kan øge elevernes motivation for at gøre en ekstra indsats.

SCC’s ekstraordinære karakter understreges desuden ved at at arrangementet afsluttes med finalepræsentationer foran et dommerpanel og en præmieoverrækkelse. De tre bedste hold for lov til at fremlægge deres løsning foran et dommerpanel der typisk vil bestå af en repræsentant fra SSC, rektor eller fagansvarlig på gymnasiet og en ekstern person som en erhvervsleder eller byrådspolitiker.

 

Hvem er I?

Vi er et hold af statskundskabsstuderende ved Aarhus Universitet, der er glade for at læse på universitetet og brænder for at undervise i samfundsfaglige emner. Vi har tidligere afholdt case competitions, og vi har desuden både undervisningserfaring og erfaring med at afholde større arrangementer.

Læs mere under fanen “Om os”.

 

Passer SCC ind i min undervisning?

Samfundsfagets Case Challenge er strømlinet samfundsfagsundervisningen i danske gymnasier, og understøtter således direkte læringsmålene for samfundsfag på både A- og B-niveau. Vi tilbyder to cases, som lærere kan vælge mellem, efter hvad der passer ind i den øvrige undervisning. Man kan læse mere om de to cases nederst på denne side.

Begge cases træner samfundsfaglige metodiske redskaber og belyser faktiske forhold om forskellige emner – viden eleverne også kan trække på i deres videres undervisningsforløb. De enkelte cases kan skræddersyes, og det er således muligt at fremhæve bestemte aspekter, hvis noget efterspørges i særlig grad. Dette kunne eksempelvis være et ønske om gøre ekstra meget ud af kvantitativ metode, eller et ønske om at stille skarpt på miljømæssige spørgsmål.

Hvordan ser en dag med SCC ud?

Samfundsfagets Case Challenge er et endagsarrangement der foregår fra klokken 9 til klokken 15. Arrangementet indledes af to timers oplæg. Derefter får eleverne 3 timer til at arbejde med casen. Slutteligt er der finale og præmieoverrækkelse.

Der udstedes vejledende retningslinjer til elevernes tidsforbrug, men i SCC ønsker vi at træne elevernes evner til selvstændigt at tilrettelægge deres arbejde, og eleverne får således forholdsvist frie tøjler undervejs i deres arbejde. Instruktører vil igennem hele dagen sørge for, at eleverne føler, at de har de fornødne kompetencer og sikre, at de er på rette spor.