Innovation, der hviler på et fagligt fundament

“Elevernes innovative kompetencer skal fremmes, således at eleverne med brug af faget lærer at tænke løsningsorienteret i forhold til virkelighedsnære samfundsmæssige problemer.” Ovenstående citat er fra den seneste læreplan for samfundsfag på A-niveau og understreger vigtigheden af at uddanne elever, som evner at forholde sig selvstændigt, fagligt og løsningsorienteret til […]

Analyseværktøjer til effektiv problemløsning

At kunne gå fra en abstrakt problemformulering til et knivskarpt løsningsforslag er en udfordring, der kan være svær at klare uden de rigtige redskaber. Samfundsfagets Case Challenges instruktører vil trække på egne erfaringer fra universitetet i forsøget på at klæde eleverne bedre på til at forstå og bearbejde en problemstilling. […]