Analyseværktøjer til effektiv problemløsning

At kunne gå fra en abstrakt problemformulering til et knivskarpt løsningsforslag er en udfordring, der kan være svær at klare uden de rigtige redskaber.

Samfundsfagets Case Challenges instruktører vil trække på egne erfaringer fra universitetet i forsøget på at klæde eleverne bedre på til at forstå og bearbejde en problemstilling.

Eleverne vil igennem arrangementetet blive trænet i at anvende forskellige analyseværktøjer i mødet med virkelighedsnære udfordringer.

“Analyseværktøjer” dækker over en række af analytiske greb der i vid udstrækning anvendes af studerende på samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser, men som med fordel også kan anvendes af elever i gymnasiet. Mere præcist vil vi eksempelvis introducere til værktøjer som brugen af parameterstyring til frembringelsen af strukturerede analyser, der systematisk afdækker forskellige aspekter af komplekse problemstillinger, eller til mere metodiske greb, som anvendelse af regressionstabeller, signifikansniveauer og konfidensintervaller til at understøtte analytiske pointer. Vi vil i alle arrangementets faser tage eleverne i hånden og sikre hensigtsmæssig brug af disse værktøjer.

En case competition udgør de perfekte rammer til praktisk afprøvning af analytiske værktøjer, fordi der i sådanne konkurrencer netop er fokus på systematisk og problemorienteret analyse.

Efter vinderen er kåret, vil eleverne kunne gå fra arrangementet med praktisk erfaring i at gå analytisk til værks, som, foruden at give et indblik i arbejdsgangen på universitet, vil kunne gavne dem i deres fremtidige studier.