Archive for Month: June 2018

Innovation, der hviler på et fagligt fundament

“Elevernes innovative kompetencer skal fremmes, således at eleverne med brug af faget lærer at tænke løsningsorienteret i forhold til virkelighedsnære samfundsmæssige problemer.” Ovenstående citat er fra den seneste læreplan for samfundsfag på A-niveau og understreger vigtigheden af at uddanne elever, som evner at forholde sig selvstændigt, fagligt og løsningsorienteret til […]

Analyseværktøjer til effektiv problemløsning

At kunne gå fra en abstrakt problemformulering til et knivskarpt løsningsforslag er en udfordring, der kan være svær at klare uden de rigtige redskaber. Samfundsfagets Case Challenges instruktører vil trække på egne erfaringer fra universitetet i forsøget på at klæde eleverne bedre på til at forstå og bearbejde en problemstilling. […]

Øgede karrierekompetencer gennem praktisk erfaring

Som gymnasieelev kan det være svært helt at vide, hvad en universitetsuddannelse indebærer. En elev har muligvis været på uddannelsesmesse og måske også hørt en tidligere elev fortælle om sine erfaringer, men for nogle kan universitetet stadig godt fremstå som en ukendt størrelse. Gennem en kombination af spændende oplæg og selvstændigt […]

Værktøjer til forbedret præsentationsteknik og powerpoint-design

Det handler ikke altid kun om, hvordan en opgave løses, men også om hvordan man præsenterer sine resultater. En central del af case competitions som koncept er, at eleverne skal være i stand til at formidle deres løsning på en måde så den virker klar og overbevisende. Vi vil give […]