<p>“Elevernes innovative kompetencer skal fremmes, således at eleverne med brug af faget lærer at tænke løsningsorienteret i forhold til virkelighedsnære samfundsmæssige problemer.” Ovenstående citat er fra den seneste læreplan for samfundsfag på A-niveau og understreger vigtigheden af at uddanne elever, som evner at forholde sig selvstændigt, fagligt og løsningsorienteret til […]</p>
<p>At kunne gå fra en abstrakt problemformulering til et knivskarpt løsningsforslag er en udfordring, der kan være svær at klare uden de rigtige redskaber. Samfundsfagets Case Challenges instruktører vil trække på egne erfaringer fra universitetet i forsøget på at klæde eleverne bedre på til at forstå og bearbejde en problemstilling. […]</p>
<p>Som gymnasieelev kan det være svært helt at vide, hvad en universitetsuddannelse indebærer. En elev har muligvis været på uddannelsesmesse og måske også hørt en tidligere elev fortælle om sine erfaringer, men for nogle kan universitetet stadig godt fremstå som en ukendt størrelse. Gennem en kombination af spændende oplæg og selvstændigt […]</p>
<p>Det handler ikke altid kun om, hvordan en opgave løses, men også om hvordan man præsenterer sine resultater. En central del af case competitions som koncept er, at eleverne skal være i stand til at formidle deres løsning på en måde så den virker klar og overbevisende. Vi vil give […]</p>

Hvorfor SCC?

En dag med Samfundsfagets Case Challenge er en dag med fokus på:

karrierelæring

Featured Image

Analytisk problemløsning

Featured Image

Præsentationsteknik

Featured Image

Innovationskompetencer

Featured Image

Om SCC

Samfundsfagets Case Challenge er et nystartet initiativ, hvor universitetsstuderende afholder case competitions for samfundsfaglige elever på danske gymnasier. Vi ønsker med SCC at tilvejebringe et ekstraordinært undervisningstilbud, som kan afmystificere universitetsverdenen og give de danske gymnasieelever nogle redskaber, som de kan bruge i undervisningen fremover.

Virkelighedsnære problemstillinger funderet i kernestof og faglige mål

Læs mere om vores cases her

Lyst til at høre mere?

Hvis du har nogle spørgsmål, må du endelig kontakte os!

Kontakt os her